Aiyewo,

Nahone Wa "John Lewis"

Kokodzela nahone wa "John Lewis".

"John Lewis" indi muthu ni. Shango wawe indi Amerika.
Luambo wa mbilu wawe indi luisimane.
Ḽavhu wa bebwa: Ḽavhuraru. Luhuhi 21, 1940.
Ḽavhu wa lufu: Ḽavhuṱanu. Fulwana 17, 2020.

Nahone

John Lewis shandula vhusa ṋaṋisa.
U imutshini khakhathi lavhudi, mbofholowo na khaṱulokwayo.

Ipfi

  • Ita khakhathi lavhudi.
<< Tsho Fhiraho | Lu Tevhelaho >>