Museke,

Amba Wa "Wulomei - Omanye Aba"

Kokodzela "Wulomei - Omanye Aba".

"Wulomei - Omanye Aba" indi luimbo ni.
Luambo wa luimbo indi gadangbe.

Amba

"Omanye" idzimana "bvelela".
Bvelela ḓaho.

<< Tsho Fhiraho | Lu Tevhelaho >>