fie.nipa,

Venda Months Of The Year

 1. Phando: Mugivhela. Phando 01, 2011
 2. Luhuhi: Ḽavhuraru. Luhuhi 02, 2011
 3. Ṱhafamuhwe: Ḽavhuṋa. Ṱhafamuhwe 03, 2011
 4. Lambamai: Musumbuluwo. Lambamai 04, 2011
 5. Shundunthule: Ḽavhuṋa. Shundunthule 05, 2011
 6. Fulwi: Musumbuluwo. Fulwi 06, 2011
 7. Fulwana: Ḽavhuṋa. Fulwana 07, 2011
 8. Ṱhangule: Musumbuluwo. Ṱhangule 08, 2011
 9. Khubvumedzi: Ḽavhuṱanu. Khubvumedzi 09, 2011
 10. Tshimedzi: Musumbuluwo. Tshimedzi 10, 2011
 11. Ḽara: Ḽavhuṱanu. Ḽara 11, 2011
 12. Nyendavhusiku: Musumbuluwo. Nyendavhusiku 12, 2011

Get the bilingual children's dictionary to learn more Venda words:

<< Adj:Previous | Adj:Next >>