Khovhe

vhala

Khovhe

Add "khovhe" in Venda to your vocabulary. khovhe, nom /k-g-o-v-h-e/ Examples of khovhe Indefinite

Nnḓu

vhala

Nnḓu

Add "nnḓu" in Tshivenda to your vocabulary. nnḓu, nom /nnḓ-he/ Examples of nnḓu Indefinite article

A Good City In Tshivenda

vhala

A Good City In Tshivenda

Learn new vocabulary from the Tshivenda Library Book Series 9. Books in this series show you what to

Bufho

vhala

Bufho

Add "bufho" in Tshivenda to your vocabulary. bufho, nom /-b-he-f-h-o/ Examples of bufho Usage: bufh

Nndu ::: Nyumba

vhala

Nndu ::: Nyumba

Add "nndu" ::: "nyumba" in Venda ::: Chewa to your vocabulary. nndu ::: nyumba, nom ::: nom.1.2 /-n-

Khotsi ::: Bambo

vhala

Khotsi ::: Bambo

Venda ::: Chewa khotsi ::: bambo, nom ::: nom /k-g-o-t-si/ ::: /-b-a-m-b-o/ Venda ::: Chewa /

Bugu ::: Bukhu

vhala

Bugu ::: Bukhu

Add bugu ::: bukhu in Venda ::: Chewa to your vocabulary. bugu ::: bukhu, nom ::: nom /-b-he-g-he/ :

Lutshetshe ::: Mwana

vhala

Lutshetshe ::: Mwana

Guda funa, ḽavhu zwoṱhe. ::: Kuphunzirania chikondi, tsiku aliyense. lutshetshe ::: mwana, nom ::: n