Amba Wa "Master Kg - Jerusalema"

vhala

Amba Wa "Master Kg - Jerusalema"

Kokodzela "Master KG - Jerusalema". "Jerusalema" indi luimbo ni. Luambo wa luimbo indi Zulu. Amba Je