Tshivenda Numbers Zero To 20

read

Tshivenda Numbers Zero To 20

Venda: Count From Zero To Ten 0 - zero 1 - thihi 2 - mbili 3 - raru 4 - iṋa 5 - ṱhanu 6 - ra

Ee!

read

Ee!

Ee, ee, ee Ee! Ee Mama! Ee, ee, ee Ee! Ee Papa! Ee, ee, ee Ee! Ee Baba! Ee, ee, ee! Ee Nana! ee

Ndaa

read

Ndaa

Ndaa Abena! Ndaa Abena! Ndaa Abena! Ndaa Oko! Ndaa Oko! Ndaa Oko! Tshivenda Dictionary ndaa

Hai

read

Hai

Hai, hai, hai Hai! Hai, Mama! Hai, hai, hai Hai! Hai, Papa! Hai, hai, hai Hai! Hai, Baba! Hai, hai,

Ṱahe

read

Ṱahe

Ṱahe: 9. Zero, zero. Thihi, thihi. Mbili, mbili. Raru, raru. Iṋa, iṋa. Ṱhanu, ṱhanu. Rathi, rathi. S

Malo

read

Malo

Malo: 8. Zero, zero. Thihi, thihi. Mbili, mbili. Raru, raru. Iṋa, iṋa. Ṱhanu, ṱhanu. Rathi, rathi. S

Sumbe

read

Sumbe

Sumbe: 7. Zero, zero. Thihi, thihi. Mbili, mbili. Raru, raru. Iṋa, iṋa. Ṱhanu, ṱhanu. Rathi, rathi.

Rathi

read

Rathi

Rathi: 6. Zero, zero. Thihi, thihi. Mbili, mbili. Raru, raru. Iṋa, iṋa. Ṱhanu, ṱhanu. Rathi, rathi.

Ṱhanu

read

Ṱhanu

Ṱhanu: 5. Zero, zero. Thihi, thihi. Mbili, mbili. Raru, raru. Iṋa, iṋa. Ṱhanu, ṱhanu.